Rsnapshot back-ups

Met Rsnapshot kunnen back-ups worden gemaakt van een bepaald moment. Deze back-ups kunnen in de intervallen dagelijks, wekelijks en maandelijks gemaakt worden en er kunnen meerdere back-ups bewaard worden. Ook back-uppen naar een andere locatie behoort tot de mogelijkheden.

De back-ups worden als archiefshares beschikbaar gemaakt met daarin de back-ups onderverdeeld in tijd/datum. Toegangsrechten kunnen op de gebruikelijke manier worden uitgedeeld met als enige verschil dat de archiefshares nooit schrijfbaar zijn.

Implementatie van Rsnapshot

Er zijn voor Rsnapshot drie opstellingen mogelijk.

Lokaal archief

In deze opstelling is er maar één 1A-server. De back-ups worden bewaard op een aparte diskset in uw server. Hiermee is uw data beschermd tegen het uitvallen van de originele harde schijven en tegen datacorruptie.

Archiefserver op locatie

In deze opstelling worden de back-ups bewaard op een aparte 1A-server. Hiermee is uw data ook beschermd tegen het volledig uitvallen van de hoofdserver.

Externe archiefserver

De back-ups worden bewaard op een aparte 1A-server die op een andere locatie staat, waardoor de veiligheid van de back-ups ook gewaarborgd is bij bijvoorbeeld brand op de hoofdlocatie. Dit is de meest veilige opstelling.

Rsnapshot in de 1A-manager

Wanneer Rsnapshot is ingeschakeld, kunnen de bronservers en de back-uptaken worden ingesteld. Er is hiervoor een 1A-handleiding beschikbaar gemaakt.

Het herstellen van bestanden en mappen is eenvoudig: u kunt simpelweg de archiefshare benaderen en kopiëren wat u wilt herstellen. De archiefshares zijn beschikbaar in de 1A-manager onder start → shares. Daar kunnen leesrechten worden uitgedeeld op elke archiefshare. Ook hiervoor is een 1A-handleiding beschikbaar. Lees-/schrijftoegang is niet mogelijk, aangezien dit back-ups zijn en geen live data.

Instructievideo