Algemene voorwaarden

1A First Alternative hanteert de zakelijke algemene voorwaarden van Nederland ICT.

De Nederland ICT Voorwaarden leveren een bijdrage aan het slagen van ICT-projecten, onder meer door een duidelijke, faire en marktconforme verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s tussen leverancier en cliënt. De voorwaarden confirmeren aan de laatste stand van zaken wat betreft wetgeving en rechtspraak op het gebied van ICT.

Bekijk de algemene voorwaardensend

Informatiebeveiliging is één van de belangrijke bedrijfsrisico’s voor 1A First Alternative. De directie stelt het beleid vast, beoordeelt de risico’s, stelt de maatregelen vast en laat periodiek de werking van het beleid en de naleving van deze maatregelen intern en extern beoordelen. Het volledige beleid rondom informatiebeveiliging is opvraagbaar bij de directie.