Privacyverklaring

Deze website: 1a-first-alternative.com (hierna: “de Website” of “deze Website”) wordt beheerd door 1A First Alternative, gevestigd te Delft (hierna: “1A First Alternative”). Bij bezoek aan deze Website kan 1A First Alternative persoonsgegevens van u verzamelen en verder verwerken. Dat gebeurt in directe zin (op het moment dat u wordt gevraagd om gegevens te verstrekken) of in indirecte zin.

1A First Alternative waarborgt en respecteert uw privacy en zal uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving verwerken op de wijze en voor de doeleinden zoals hierna beschreven.

Aard en doeleinden van de verwerking

Als u gebruik maakt van deze Website, zal 1A First Alternative persoonsgegevens van u vastleggen. Deze persoonsgegevens zal 1A First Alternative gebruiken om u in staat te stellen optimaal gebruik van deze Website te maken, een beter beeld te krijgen van de interesses van gebruikers die de Website bezoeken, met u te communiceren over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn alsmede om oneigenlijk gebruik van deze Website tegen te gaan.

1A First Alternative verzamelt en gebruikt op de volgende manieren persoonlijke gegevens:

  • Indirect → Google Analytics → dit geeft ons inzicht in het gebruik van de Website en de interesses van de bezoekers. Deze informatie wordt door ons gebruikt en mogelijk door het marketingbedrijf waar wij mee werken. Het verzamelen van deze gegevens kan worden gestaakt door uw cookie-voorkeuren voor deze Website op te geven.
  • Indirect → Webserver logbestanden → hierin worden uw IP-adres, besturingssysteem, browserversie, de bezochte pagina’s en eventuele foutmeldingen bijgehouden. Deze informatie wordt uitsluitend door ons gebruikt en alleen voor geanonimiseerde bezoekersstatistieken, foutoplossingen en bij misbruik.
  • Direct → contactformulieren → hier wordt uitsluitend de door u ingevulde informatie verstuurd.

1A First Alternative zal uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor deze worden verzameld. Ook zullen wij uw persoonsgegevens nooit met andere partijen delen, tenzij hierboven anders aangegeven of in het geval van een gerechtelijk bevel.

Bijzondere persoonsgegevens

1A First Alternative verwerkt zonder uw toestemming geen bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of uw gezondheid) via de Website.

Cookies

Deze Website maakt gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webserver op uw harde schijf wordt geplaatst en door de Website wordt gebruikt om uw computer te identificeren telkens wanneer u de Website bezoekt.

1A First Alternative gebruikt cookies om deze Website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en u te voorzien van de beste informatie. De Europese wetgeving maakt onderscheid tussen cookies die functioneel of niet privacygevoelig zijn en cookies die mogelijk wel privacygevoelig kunnen zijn (PII). Deze website gebruikt beide soorten cookies. 1A First Alternative gebruikt cookies niet om andere informatie over u of op uw persoonlijke computer te verzamelen.

U kunt uw cookie-voorkeuren voor deze Website direct wijzigen.

Bestaande cookies kunnen worden verwijderd door de aanwijzingen van het hulpbestand van uw internetbrowser te volgen. Als u ervoor kiest cookies te deactiveren, is het mogelijk dat bepaalde delen van de Website niet goed werken.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

1A First Alternative beschouwt een adequate beveiliging van uw persoonsgegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid. Zij neemt dan ook fysieke, technische, elektronische, organisatorische en contractuele maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt.

Inzage en correctie

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens hebt u recht op inzage in de persoonsgegevens die 1A First Alternative van u verwerkt en eventueel correctie daarvan. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, of vragen hebt over de wijze waarop 1A First Alternative uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met 1A First Alternative via info@1afa.com.

Wijzigingen

Tot slot wijst 1A First Alternative u erop dat zij wijzigingen kan aanbrengen in deze Privacyverklaring. Het verdient dan ook aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen.